Avgifter och hyror

Behöver du nya avgifts- och hyresavier eller vill ha ett utdrag ur lägenhetsregistret så kontaktar du SBC.

Kundtjänst, tel 0771-722 722. Telefontid 07.00-21.00. Sommar 07:00-19:00

kundtjanst@sbc.se