Felanmälan

Ordinarie felanmälan

Sker via mejl till felanmalan@brffjaderholmen.se eller 073-414 74 00. Felanmälan kan även ske till Jourmontör på telefon 08-657 77 50 som fungerar dygnet runt. Anmälningar skickas vidare via e-post för åtgärd av ML Mark.

Stambytesfelanmälan

Görs med en ifylld felanmälanblankett stambyte som hittas i dokumentarkivet. Blanketten skickas via mejl till styrelsen@brffjaderholmen.se alternativt läggs i föreningens brevlåda i port 226.

Styrelsen kontaktar dig och anmäler sedan ärendet till Våtrumsteknik, som i sin tur kontaktar dig för vidare hantering.

Akut felanmälan

Sker till Jourmontör på telefon 08-657 77 50 och är öppen dygnet runt.

Vi påminner även om att du som bostadsrättshavare kommer att debiteras för arbeten som du själv ansvarar för eller har vållat. Jourmontörs mnimidebitering är ca 3500 kr.

Larmcentralens personal har kompetens att avgöra vad som är akut och som måste prioriteras eller vad som kan vänta till nästa vardag då ML Mark tar vid.

Vad kan ni få hjälp med av föreningen i lägenheterna:

Rensning av avlopp, (notera dock att du som boende är ansvarig för att rensa golvbrunnen samt vattenlåsen i kök och badrum/duschrum detta för att undvika onödiga debiteringar), byte eller lagning av radiatortermostater samt luftning av radiatorer, byte av batterier i brandvarnare alternativt byte av brandvarnare.

Skadedjur

Skadedjursanmälan sker till Anticimex på telefonnummer 075 245 10 00 och de har öppet mellan 07:00-20:00. Föreningens försäkring ligger hos Brandkontoret och vi har försäkringsnummer 111972.

Meddela även styrelsen via mejl om du gjort en anmälan. Glöm inte att bifoga ärendenummer samt att även meddela styrelsen när sanering har skett.

Anticimex ska göra minst 3 återbesök i lägenheten om man konstaterar skadedjur under första besöket.

Undantag:

Bredband gruppavtal Bahnhof. Telefon 010-510 00 00 www.bahnhof.se

TV gruppavtal Tele2. Telefon 90 222 www.tele2.se