Kontakta oss

Brf Fjäderholmen

Lammholmsbacken 226

143 47 Vårby

styrelsen@brffjaderholmen.se

www.brffjaderholmen.se


Styrelsen

Du når oss via mejl till styrelsen@brffjaderholmen.se i första hand.


Ordförande Samuel M Wingårdh

samuel@brffjaderholmen.se 070-774 25 17

I arbetsuppgifterna ingår att svara för löpande frågor kring, administration, kontakter med myndigheter, IT, information, yttre miljö (mark, grönområde, lekplatser, husvärdar, snöröjning) och parkeringar samt tilldelade projekt inom och utanför ansvarsområdena.


Ledamot Jessica Karlén

jessica@brffjaderholmen.se 073-545 37 87

I arbetsuppgifterna ingår att svara för löpande frågor kring fastigheterna, sophantering, inre miljö (tvättstugor, trappstädning) och det systematiska brandskyddsarbetet samt yttre miljö (mark, grönområde, lekplatser, husvärdar, snöröjning) samt tilldelade projekt inom och utanför ansvarsområdena.


Ledamot Emin Beso

emin@brffjaderholmen.se 076-711 70 66

I arbetsuppgifterna ingår att svara för löpande frågor kring fastigheterna, sophantering, inre miljö (tvättstugor, trappstädning) och det systematiska brandskyddsarbetet samt tilldelade projekt inom och utanför ansvarsområdena.

Suppleant Maria Hurtig Abelsson

maria@brffjaderholmen.se


Suppleant Philippa Lehert

philippa@brffjaderholmen.se


Valberedning

Arne Hermansson (sammankallande)

Mari Lundström

Thomas Petersjö


Revisorer

Auktoriserad revisor Per Engzell Engzells Revisionsbyrå

Internrevisor Mikica Kocic